Zespół Omikron Capital

Tomasz Firczyk

Tomasz Firczyk

Założyciel, Partner Zarządzający

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku private equity. Uczestniczył w ponad 20 transakcjach na wszystkich etapach inwestycyjnych. Wsparł swoim doświadczeniem właścicieli spółek z między innymi takich sektorów jak produkcja, usługi dla przemysłu, logistyka, sektor medyczny oraz sektor usług internetowych.

Piotr Banaszkiewicz

Piotr Banaszkiewicz

Partner Zarządzający

Posiada ponad 8-letnie doświadczenie na rynku fuzji i przejęć. Przez wiele lat związany z amerykańskim koncernem General Electric (GE), gdzie pracował nad wieloma projektami związanymi z biznesami grupy na świecie.

Emil Daciuk

Emil Daciuk

Członek Zespołu

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w private equity. Uczestniczył w około 10 zawartych transakcjach w większości na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego. Jego główne obszary kompetencji branżowych to telekomunikacja/broadband, FMCG, handel detaliczny, produkcja opakowań, gastronomia i badania kliniczne.

Maciej Ilwicki

Maciej Ilwicki

Członek Zespołu

Maciej posiada niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe w inwestycjach private equity, zarządzaniu finansami przedsiębiorstw i restrukturyzacji operacyjnej i finansowej. Przed dołączeniem do Omikron Capital pracował dla funduszu Tar Heel Capital, gdzie odpowiadał za przejęcia i dezinwestycje funduszu w Polsce i Europie.

Marcin Dziedzic, CFA

Marcin Dziedzic, CFA

Członek Zespołu

Marcin przed dołączeniem do zespołu Omikron Capital pracował m.in. w dziale M&A firmy EY, zdobywał doświadczenie w funduszu private equity Highlander Partners i był członkiem zespołu inwestycyjnego funduszu funduszy VC zarządzanego przez grupę PFR.

 

Bartosz Gawęda

Bartosz Gawęda

Członek Zespołu

Bartosz przed rozpoczęciem pracy w zespole Omikron Capital był zatrudniony w dziale controllingu Scanmed S.A, gdzie uczestniczył w transakcji sprzedaży grupy. Ponadto zdobywał swoje doświadczenie w firmie EY pracując w dziale M&A oraz Krakowskim oddziale Audytu badając m.in. spółki z głównego parkietu GPW.