Dlaczego Omikron Capital?

Doświadczenie Omikron Capital to połączenie wiedzy i wieloletniej praktyki osób pracujących w naszej firmie. Inwestowaliśmy i pracowaliśmy nad wzrostem firm z niemal każdej branży. Jesteśmy elastyczni i podchodzimy do współpracy po partnersku. Pomagamy przedsiębiorstwom wejść na ścieżkę dynamicznego rozwoju za sprawą działań w następujących obszarach:

Budowa zespołów sprzedażowych

Sprawny dział sprzedaży jest kluczowy dla każdej organizacji i od niego zależy szybkość z jaką jest w stanie zwiększać udziały w rynku. Wiemy, jak budować efektywne struktury sprzedaży, jak znaleźć właściwych ludzi do wzmocnienia potencjału sprzedażowego i jak ich motywować, aby wyzwolić pełny potencjał przedsiębiorstwa.

Rozwiązywanie krytycznych problemów

Bankructwo kluczowego klienta, zagraniczny spór prawny, windykacja dużych należności, to niektóre z przypadków, w których wspieraliśmy naszych wspólników. W sytuacjach krytycznych nasz zespół jak najszybciej szuka wyjścia z sytuacji trudnej. Mamy w tym duże doświadczenie i jesteśmy skuteczni.

Optymalizacja produkcji

Dzięki naszemu doświadczeniu w organizacji procesów produkcyjnych, skutecznie wspieramy ich optymalizację we współpracy ze sprawdzonymi doradcami i menagerami. Pomagamy przejść przedsiębiorstwom produkcyjnym drogę nowej rewolucji przemysłowej – Industry 4.0.

Akwizycje / wzrost nie-organiczny

Umiejętnie przeprowadzona akwizycja wnosi organizację na wyższy poziom, buduje potencjał, który wcześniej był poza zasięgiem firmy. Zrealizowaliśmy ponad 20 procesów przejęć, dzięki czemu wiemy jak je przeprowadzić z korzyścią dla spółki. Realizowaliśmy transakcje przejęcia krajowych i zagranicznych konkurentów, przez co poszerzaliśmy kompetencje produktowe, jak i potencjał rynkowy firm, które wspieraliśmy. Umiemy kalkulować i egzekwować synergie pomiędzy biznesami sprawiając, że akwizycja przynosi wymierną korzyść.

Planowanie wzrostu i realizacja inwestycji

Rozwój firmy wymaga zwiększenia mocy produkcyjnych i potencjału jej kadry. Ważne jest, aby taki wzrost nie spowodował problemów operacyjnych i finansowych. Wiemy jak skalować biznes i zaplanować proces realizacji dużych projektów inwestycyjnych, aby odbyło się to w sposób bezpieczny dla spółki i żeby realizowane inwestycje nie rzutowały negatywnie na sprzedaż w czasie ich realizacji.

Ekspansja zagraniczna

Pomogliśmy wielu spółkom rozwinąć eksport i zbudować zaplecze produkcyjne i handlowe za granicą. Doskonale potrafimy analizować potencjał zagranicznych rynków i ukierunkowywać działania zespołów sprzedażowych. Ekspansja wiąże się z budową infrastruktury koniecznej do realizacji założonych celów (sieci dealerskiej, fabryk, struktur serwisowych). Wspieramy przedsiębiorstwa w zrównoważonym wzroście zagranicznym i budowaniu odpowiedniej infrastruktury. Potrafimy znaleźć i przeprowadzić akwizycję atrakcyjnych zagranicznych spółek, które mogą być bazą do budowy obecności firmy na danym rynku.

Budowa kapitału ludzkiego

Pomagamy budować strategie opartą o ludzi, tak aby wzrost firmy nie został ograniczony brakiem odpowiednich kadr. Wspieramy organizacje w budowie kapitału ludzkiego oraz rozwijaniu kompetencji najlepszych pracowników, aby mogli zwiększać potencjał firmy, w której pracują.

Zarządzanie finansami (finansowanie, informacja zarządcza)

Podejmowanie świadomych decyzji w obszarze rozwoju wymaga bieżącego wglądu w wyniki finansowe i kluczowe dla spółki wskaźniki. Dzięki wdrożeniu raportowania i budżetowania zgodnie z autorskimi standardami Omikron, zyskujemy dokładniejszy obraz podejmowanych decyzji. Pomagamy zarządzać relacjami z instytucjami finansowymi oraz aranżować finansowanie dłużne inwestycji.

Profesjonalizacja organizacji, wzmacnianie zarządów

Wzmacniamy firmy ludźmi, którzy odnieśli sukces w zarządzaniu. Powierzamy im działania z zakresu sprzedaży, operacji oraz finansów. Dzięki temu zdejmujemy z barków naszych wspólników część obowiązków. Zyskują oni czas na większe zaangażowanie się w strategiczne dla firmy przedsięwzięcia bądź czas prywatny dla siebie.